اوبونتو ۲۴.۰۴ این‌جاست!

جدیدترین نگارش اوبونتو با پشتیبانی طولانی‌مدت را برای رایانه‌ها، کارسازها و ابرواره‌های خود دریافت کنید.

دریافت اوبونتو ۲۴.۰۴
ویترین

اوبونتو چیست ›

سیستم‌عامل آزاد پیشرو برای رایانه‌ها، تلفن‌ها، رایانک‌ها و کارسازها با بیش از ۴۰ میلیون کاربر.

اوبونتو

انجمن‌های فارسی اوبونتو ›

پرسشی دارید؟. جامعهٔ کاربران اوبونتو ایران، آمادهٔ پاسخگویی به شماست.

انجمن‌ها

ویکی اوبونتو ›

ویکی اوبونتو

دریافت